سخن روز /
مراسم تکریم و معارفه رییس اداره خدمات فنی و مهندسی
1397/02/05

مسوولیت دائمی نیست و تنها فرصتی برای خدمت کردن است

به گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان قزوین، مراسم تکریم و معارفه رییس اداره خدمات فنی و مهندسی با حضور محمود محمودی رییس سازمان تعاون روستایی استان قزوین، علینقی سیمیاری معاون اداری و مالی و جمعی از روسای ادارات در دفتر مدیریت برگزار شد.

محمودی در این مراسم با تاکید بر اینکه باید از افراد جوان و با انگیزه برای پیگیری کارها استفاده شود، اظهار کرد: در حوزه خدمات فنی هدف پیشرفت کار است و باید تحرک ویژه در کار ایجاد شود تا به نتایج بهتری برسیم.

رییس سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: کارمنـدان بایـد نسـبت بـه دسـتگاه خـود و اهـداف، ماموریـتهـا و ضوابط آن متعهـد و وفـادار باشـند و بـا علاقـه منـدی و تمـام تـوان از طریـق انجـام صـحیح وظـایف و مسـوولیت هـای شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و ماموریت های سازمان تلاش کنند.

این مسوول با بیان اینکه مسوولیت دائمی نیست و تنها فرصتی برای خدمت کردن است، گفت: در تمامی واحد های سازمان تعاون روستایی برای نیروهای جوان فرصت ایجاد شود تا بتوانند در آینده سکان مدیریتی را به دست بگیرند.

محمودی در ادامه افزود: کارمنـدان مهـارت، دانـش و تخصـص مربـوط بـه وظیفـه شـغلی و سـازمانی خـود را فراگرفتـه و تمـام تـوان فنـی، تخصصـی و حرفـه ای خود را بـرای انجـام بهینـه فعالیت های شغلی و سازمان به کار گیرند.

وی اهم فعالیت های خدمات فنی مهندسی را مستند سازی املاک و دارایی ها، پیگیری ماهانه و کنترل توزیع بذر و کود، نظارت کامل بر خرید بذر و کود، بازسازی و نوسازی ساختمان ها، تجهیز انبارها، خرید سموم و... عنوان کرد.

 

تعداد مشاهده خبر85 بار
تصاویر مرتبط


RatingTitle
:0 :0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal