سخن روز /
رییس ارتباطات و فن آوری اطلاعات
 
نام ونام خانوادگی: مهرزاد خدرزاده 

شماره تماس: 88805517

شماره دورنگار: 88805517

آدرس الکترونیکی: it@corc.ir


شرح وظایف فناوری اطلاعات و ارتباطات

1- فراهم آوردن زمینه های لازم در جهت تحقق سازمان الکترونیک

2- همکاری ومشارکت با سازمانهای مرتبط به منظور تحقق دولت الکترونیک

3- فراهم آوردن زمینه و امکانات لازم برای ایجاد پایگاه و بانکهای اطلاعاتی و مرکز اسناد سازمان و استحکام بخشی زیرساختهای اطلاعاتی

4- ایجاد و توسعه روش‌های کنترل و حفاظت بانک‌های اطلاعاتی و تهیه دستورالعمل بازیافت و پشتیبانی و گردش اطلاعات و فراهم آوردن زمینه و امکانات لازم جهت دسترسی مدیران، کارشناسان وکاربران به اطلاعات مورد نیاز

5- تهیه وتدوین دستورالعمل‌ها و روش‌های توزیع و نگهداری و استاندارد‌سازی مدارک ، مستندات و متون فنی و ایجاد مرکز اسناد و بهنگام نمودن مستندات و متون فنی

6- انتخاب و طراحی پیکربندی سخت‌افزارها و نظارت در پیاده‌سازی و نگهداری و بررسی مستمر برای ارتقاء کارآیی آنها در جهت توسعه ارتباطات مورد نیازبراساس استانداردهای موجود

7- تهیه و تدوین و ارائه طرح ICT سازمان (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مد

8- ایجاد ارتباط ستاد سازمان با سایر مراکز فنی و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات (داخل و خارج) به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از تجربیات و پیشرفت‌های علمی و فنی در زمینه‌های مختلف علوم رایانه و بکارگیری آنها در صورت لزوم

9- تجزیه و تحلیل و بررسی و استانداردسازی نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مورد نیاز

10- استانداردسازی و تهیه، نگهداری و به روز‌رسانی پورتال مناسب جهت ستاد سازمان

11- تعیین اهداف و تهیه طرح و برنامه مناسب برای استفاده بهینه سازمان از سامانه‌ها و فناوری اطلاعات

12- تحلیل ، طراحی، انتخاب، پیاده‌سازی و نگهداری بسته‌های نرم‌افزاری و بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز سازمان

13- جمع‌آوری، نگهداری ، تجزیه و تحلیل ، به روز‌رسانی آمار و اطلاعات وهمچنین تهیه بولتن خلاصه گزارشات عملکرد .

14- تامین، نگهداری و پشتیبانی و عیب‌یابی و رفع عیب از نرم‌افزارها و سخت‌افزارها و شبکه ستاد سازمان

15- پشتیبانی و نگهداری خطوطData سازمان

16- هماهنگ نمودن کلیه برنامه‌های مجموعه با خط‌مش و سیاستهای کلی سازمان و منطبق نمودن کلیه فعالیتهای رایانه‌ای با برنامه‌های سازمان

17-تحقیق، پژوهش و مطالعه و کسب آگاهی از سیستم‌های مختلف ارتباطی و اطلاعاتی و ارائه راه حل‌های مناسب، به منظور توسعه و بهبود سیستم‌های شبکه در جهت توسعه ارتباطات

18- فرهنگسازی و تلاش در جهت استفاده کاربردی از سیستم‌های اطلاعاتی، بانکهای اطلاعاتی در جهت ارتقاء طرح تکریم ارباب رجوع و ارائه طرحهای مناسب با استفاده از سامانه‌های فناوری اطلاعات و علوم رایانه

19- انجام بررسی‌های راهبردی در زمینه‌ طرح‌های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ، مطالعه وتحقیق در زمینه پیشرفت‌های علمی و فنی فرابری داده‌ها و ارائه طرح‌های جدید در جهت نیل به اهداف سازمانی

20- پیش‌بینی و نیازسنجی و فرآهم آوردن زمینه‌های آموزشی لازم برای ارتقاء تخصص و کارآیی کاربران وکارکنان مرتبط سازمان با علوم رایانه براساس سرفصلهای و عناوین مورد نیاز و کاربردی .

21- مشارکت در سمینارهای تخصصی و ارائه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفتهای علمی و فنی درخصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرابری داده‌ها

22- برنامه‌ریزی جهت عضویت در مجامع فنی و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ به روز رسانی:
2019/04/23
تعداد بازدید:
29474
Powered by DorsaPortal