سخن روز /
هیات مدیره
 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران:
نام ونام خانوادگی: آقای دکتر ایوب فصاحت
شماره تماس: 88906070
شماره دورنگار: 88908494
آدرس الکترونیکی: manager@corc.ir

 
عضو موظف هیأت مدیره:
نام ونام خانوادگی: آقای مهندس منوچهر توسلی
شماره تماس: 88902344 و 88901518
شماره دورنگار: 88900321
آدرس الکترونیکی: board_manager@corc.ir

عضو موظف هیأت مدیره:
نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی حایک
شماره دورنگار: 88900321
آدرس الکترونیکی: board_manager@corc.ir
 

 
عضو علی البدل هیأت مدیره:
نام ونام خانوادگی: آقای دکترعبدالرضا مسلمی
شماره تماس: 88939604
شماره دورنگار: 88939604
آدرس الکترونیکی: board_manager@corc.ir
 

شرح وظایف هیات مدیره :
 
1- سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت ، حمایت و نظارت عالیه برسازمان اتحادیه ها و شرکت های تعاونی.
2- تهیه برنامه توسعه شبکه تعاونی در بخش کشاورزی و مناطق روستایی کشور.
3- تهیه و تنظیم آیین نامه ها و طرح های مورد لزوم.
4- تهیه و تنظیم بودجه سالانه بر اساس برنامه های سازمان و تقدیم آن برای تصویب مجمع عمومی.
5- اتخاذ تصمیم درباره عضویت سازمان در سازمان های بین المللی و منطقه ای مربوط در حدود مقررات.
6- تهیه و بررسی طرح های مربوط به سرمایه گذاری در شرکت ها یا تاسیس آنها.
7- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تحصیل اعتبار و یا اخذ وام نقدی و جنسی از بانک ها و موسسات مالی و بازرگانی داخلی.
8- تهیه و تنظیم گزارش فعالیت های انجام شده سالانه سازمان برای طرح در مجمع عمومی.
9- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه سازمان برای تسلیم به بازرسان و طرح در مجمع عمومی.
10- تهیه و تنظیم خط مشی و برنامه های سال بعد سازمان در جهت طرح مجمع عمومی.
11- حسابرسی سازمان به وسیله عقد قرارداد با حسابداران قسم خورده مشروط بر این که سمتی در سازمان نداشته باشند یا با موسسات داخلی حسابرسی واجد صلاحیت و گجزارش نتیجه آن به مجمع عمومی صاحبان سهام.
12- اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیلات اداری و فنی و احتیاجات استخدامی سازمان تصمیمات متخذه پس از تایید وزیر جهاد کشاورزی قابل اجرا خواهد بود.
13-اتخاذ تصمیم در مورد اجرای بند های 9-10-13-14-16-17-18-19-20-34 ماده 3 این اساسنامه سازمان.
14- تصویب نمونه و یا متن قراردادهایی که یک طرف آن سازمان باشد.
15- اجرای کلیه مصوبات مجمع عمومی سازمان
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/14
تعداد بازدید:
49648
Powered by DorsaPortal